Anh Thợ May Và Chị Đại - Fu Production Việt Sub (2014)Anh Thợ May Và Chị Đại - Fu Production Việt Sub (2014)