Đánh Đu - Swinging With The Finkels Việt Sub (2011)Đánh Đu - Swinging With The Finkels Việt Sub (2011)