Nụ Hôn Sát Nhân - Ballistic Kiss Việt Sub (1998)Nụ Hôn Sát Nhân - Ballistic Kiss Việt Sub (1998)