Tiên Hiệp Kiếm - Immortal Sword Hero Thuyết Minh (2015)

Diễn viên

: Tưởng Nghị, Trần Tú Lệ, Trần Uy Hàn

Quốc gia

:

Trung Quốc


Thể loại

:

Thần Thoại


Năm sản xuất

:

2015


Thời lượng: (39/42)
Trạng thái: Thuyết Minh

Nội dung Tiên Hiệp Kiếm - Immortal Sword Hero Thuyết Minh (2015)

bắt nguồn về câu chuyện của nhân vật Âu Dã Tử - ông tổ của nghề đúc kiếm cổ đại Trung Quốc. Ông từng đúc cho Việt Vương Câu Tiễn, Trạm Lư, Cự Khuyết, Thắng Tà, Ngư Tràng, Thuần Quân 5 thanh bảo kiếm. Và cũng đã đúc cho Sở Chiêu Vương 3 thanh kiếm - Long Uyên, Thái A, Công Bố, từ đó danh tiếng vang xa.
Tiên Hiệp Kiếm - Immortal Sword Hero Thuyết Minh (2015)Tiên Hiệp Kiếm - Immortal Sword Hero Thuyết Minh (2015)