Vệ Sĩ Sư Tử: Tiếng Gầm Trở Lại - The Lion Guard: Return Of The Roar Việt Sub (2015)Vệ Sĩ Sư Tử: Tiếng Gầm Trở Lại - The Lion Guard: Return Of The Roar Việt Sub (2015)